Plasterk: digitaal bespaart 300 mln

De overheid wil over vier jaar zo veel mogelijk zaken elektronisch afhandelen. Dat schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. De operatie van papier naar digitaal kan uiteindelijk 300 tot 350 miljoen euro per jaar besparen, schat het ministerie van Binnenlandse Zaken.Het contact met burgers en bedrijven via papieren formulieren en brieven moet in 2017 zo veel mogelijk zijn afgeschaft. Niet alleen de landelijke overheid, maar ook de provincies, waterschappen en gemeenten moeten …

CDA: opzet kredietunie makkelijker

Het CDA komt binnenkort met een wetsvoorstel om het oprichten van kredietunies gemakkelijker te maken. Het is de bedoeling dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) daardoor minder afhankelijk worden van banken.In een kredietunie werken bedrijven per sector of regio samen. Ze stoppen geld in een pot, dat kan worden gebruikt voor leningen. In Nederland komen zulke unies nog bijna niet voor. Dat komt volgens het CDA door de ingewikkelde regelgeving. Het CDA ziet…